„Der Vorfrühling rrrollt“ – Konzert, Lesung, Performance

„Der Vorfrühling rrrollt“ – Konzert, Lesung, Performance am 02. März 2013 in der Mauritiuskirche, Mauritiuskirchstraße 1, 10365 Berlin- Lichtenberg.